Tannlegene på Lillestrøm – Tannlegene i Depotgaten 20 – Viken, Akerhus

Implantatprotetikk

Protetikk=(av protese), proteselære, læren om fremstilling, bruk o.a. av proteser, og om erstatning av tapt vev, f.eks. tenner.

Implantatprotetikk er en metode å erstatning tapte tenner ved hjelp av kroner/broer plassert på implantater. Implantatprotetikk krever et tett sammarbeid med spesialist i oral kirurgi og oral medisin, tannteknikker og tannlegen som utfører protetikken. Behandlingen går gjerne over et tidsperspektiv på flere måneder pga tilhelingsrekasjon ben/implantat (implantatet må gro fast).

Våre sammarbeidspartnere er Oral kirug Pål Galtland og Lillestrøm Tannteknikk. Implantatsystemer vi benytter er i første rekke Nobel Biocare men også Dentsply Implants. Fortrinnsvis brukes brukes tilhørende komponenter fra originalsystemet.  Begge systemer er verdensledende og har meget god langtidsdokumentasjon.Hvis det er ønskelig med bro på skrudd løsning rett på fikstur er Heraeus Kulzer Cara I-bridge et godt alternativ.

images2images

heraeus_logo

Dersom pasientene skal kunne behandles med tilskudd fra trygden (HELFO) kreves spesiell kompetanse hos tannlegen. Denne kompetansen har vi på klinikken med gjennomgått NTFs kompetansekurs i implantatprotetikk ved Haukeland universitetssykehus.