Tannlegene på Lillestrøm – Tannlegene i Depotgaten 20 – Viken, Akerhus

Betalingsstøtte

HELFO refusjon

Helfo i Norge dekker Den offentlige Tannhelsetjenesten tannbehandling frem til året man fyller 18 år. Mellom 18-24 år dekker det offentlige deler av behandlingen. Etter dette må man betale tannbehandling selv. Men en del skader/sykdommer/tilstander kvalifiserer til økonomisk støtte fra Helfo. Differanse mellom behandlingskostnad og Helfo-dekning betales av pasient.
Snakk med din behandler om du ønsker å vite mer, eller les mer her.

 

Frikort

Frikort gir deg fritak for egenandel på offentlige takster. Behandling som overgår egenandelen må betales av pasient.

Ønsker du mer informasjon om frikort og tannbehandling? Se mer på helsenorge.no eller ring HELFO på 23 32 70 00.