Tannlegene på Lillestrøm – Tannlegene i Depotgaten 20 – Viken, Akerhus

Henvisende tannlege

Spesialist i periodonti Tove Roscher tar imot henvisninger for behandling av patologiske forhold i periodontiet. For innsetting av fikstur henvises det til oral kirurg.

Tannlege med spesialgodkjenning for implantatprotetikk på HELFOs regning, Even G. Jokstad tar imot henvisninger for behandling av dette.

Henvisninger bes sendes til vår adresse per post. Vi støtter foreløpig ikke elektronisk henvisning via helsenett og Opus.

Adresse: Tannlegene Depotgaten
Depotgata 20
2000 Lillestrøm